Tehniskās prasības failem
Daudzās tipogrāfijās līdzīgā nodaļā atrodas garš un bieži klientam nesaprotams raksts, kas ir piesātināts ar tehniskiem terminiem, prasībām un nosacījumiem. Mēs neuzskatām, ka klientam jāorientējas rastra rotācijas leņķos, PostScript ģenerācijas smalkumos, vai Totallnk maksimālās vērtības rastra attēliem. 
 
Mēs neuzrādām nekādas īpašas prasības maketiem, failiem un sākumdatiem to radīšanai. Mūsu tipogrāfijas pirmsdrukas sagatavošanas nodaļa ir gatava strādāt ar tiem materiāliem, kuri Jums ir. Mēs darīsim visu nepieciešamo, lai kvalitatīvi sagatavotu materiālus drukāšanai. Tas ir mūsu darbs. Tomēr, ja jūs ņemsiet vērā mūsu vēlmes, tas daudzkārt paātrinās pirmsdrukas sagatavošanas procesu un pasūtījuma izpildi kopumā.
 
Mēs pieņemam failus ar cdr., eps., ai., pdf. paplašinājumiem, kas ir izstrādāti sekojošās programmas:
Corel Draw  līdz 13 versijai. (Priekšroka)
Adobe Illustrator līdz CS2 versijai.
 
Microsoft Word, Microsoft Excel un Microsoft PowerPoint publikācijas (versijas līdz 2007) tiek pieņemtas ražošanai bez skata saglabāšanas garantijas un klienta uzstādītiem parametriem. 
 
Obligātie nosacījumi
 
1.Failiem, kas tiek nodoti drukāšanai, obligāti jābūt  CMYK krāsumodelī vai arī Pantone krāsu sistēmā.
2. Visi teksti ir jāpārveido par slīpajiem (curves).
3. Izstrādājuma izmēram (vizītkarte, etiķete, izklājlapa, buklets u. c.) failā obligāti jāatbilst izstrādājuma apgrieztam formātam mērogā 1:1.
4. Ja maketā ir elementi, kuri jādrukā līdz izstrādājuma malai, tai kārtā krāsainie foni, tad tiem ir jāsatur 2 mm atstatums (uzlaide) aiz apgrieztā formāta malas.
5. Visiem izstrādājuma maketa elementiem jābūt (teksta un grafiskie bloki, dizaina elementi, kuri neparedz iziešanu aiz griešanas robežām) izvietotiem ne mazāk kā 3 mm attālumā no griešanas malas.
6. Līniju platumam ir jābūt ne mazākam par 2, 25 pt.
7. Ja makets satur dažus vien tipa objektus ar vienādiem izmēriem (piemēram, vizītkartes, etiķetes) izvietojiet katru objektu atsevišķā lappusē.
 
Prasības vektoru attēliem
 
Corel Draw: rastra attēliem jābūt CMYK krāsu modelī, ne mazāk par 300 dpi. Visiem fontiem jābūt pārveidotiem par slīpajiem. Vien tipu izstrādājumu maketiem (vizītkaršu, uzlīmju un c.) jāatrodas viena faila atsevišķās lappusēs. Mērogs 1:1. Speciālie efekti (caurspīdība, ēnas utt. jāpārveido rastra objektos. Efektiem (kontūru, pārplūšana utt.) ir jāspiež poga Break (Ctrl + K). 
 
Adobe Illustrator: faili ar eps vai ai paplašinājumu. Katra izstrādājuma maketam jābūt atsevišķā failā ar lappuses parametriem, kas atbilst izstrādājuma apgrieztam formātam, mērogā 1:1. Visiem ievilktiem rastra attēliem ir jābūt CMYK krāsu modelī. Neizmantojiet publikācijā attēlus jpg, gif, bmp un c. formātos. Rastra grafikai ir jābūt saglabātai maketa iekšienē (Embeded Image). Speciālus efektus (caurspīdīguma, ēnu utt.) jāpārveido rastra objektos. Visiem tekstiem jābūt pārveidotiem par slīpajiem (curves)..